Την εκτίμηση ότι η ύφεση φέτος στην ελληνική οικονομία ίσως και μικρότερη του 4%, αντί της αρχικής εκτίμησης για μείωση του ΑΕΠ κατά 4,2%, εξέφρασε παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την πρόσφατη αναθεώρηση επί τα βελτίω των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ για την ύφεση στο β' εξάμηνο, ανέφερε ότι με βάση τις ως τώρα ενδείξεις «η ύφεση εφέτος μπορεί να είναι κάτω και από 4%».

Μάλιστα, στήριξε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη στο γεγονός ότι «η αναθεώρηση έγινε με "λίγο" τουρισμό», εννοώντας ότι και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί η θετική επίδραση του αυξημένου τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα.

Η ίδια πηγή απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης νέων πρόσθετων μέτρων φέτος και το 2014, ενώ σημείωσε ότι οι επικεφαλής της τρόικας θα επανέλθουν στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου.