​Αντιμέτωποι με το νόμο και με σκληρές ποινές θα είναι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προωθεί την επιβολή ποινών που θα ισοδυναμούν με «έξωση» από την αγορά για όσες επιχειρήσεις «κλέβουν» ΦΠΑ.

Στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις, τα τιμολόγια που θα εκδίδουν ή θα λαμβάνουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη έκπτωσης από τον ΦΠΑ.

Μάλιστα, τα ονόματά τους και τα ΑΦΜ τους θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ώστε οι πελάτες τους να γνωρίζουν εάν το τιμολόγιο που θα λάβουν θα γίνεται δεκτό από την εφορία.

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά τίθενται εκτός αγοράς, καθώς οι λοιπές επιχειρήσεις δε θα μπορούν να εκπέσουν από τα έξοδά τους τις αγορές που πραγματοποιούν από τους «παραβάτες».