​Μπορεί τυπικά να διανύουμε το 2013, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε γυρίσει περίπου μισό αιώνα πίσω!!!!

Αναλυτικότερα….

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα αποκλίνει πλέον σημαντικά και υστερεί ακόμη περισσότερο έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιότερων κρατών-μελών της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση του Ινστιτούτου η αγοραστική δύναμη των αποδοχών του συνόλου των μισθωτών συρρικνώθηκε κατά 37,2% μέσα σε 3 χρόνια!!! (τριετία 2010-2013).

Σύμφωνα με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η πτώση της εγχώριας ζήτησης από το 2009 και μετά είναι δραματική και ανήλθε συνολικά σε 31,3%, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 1999. Μειωμένο είναι και το ΑΕΠ στην ίδια έκθεση και συγκεκριμένα υποχώρησε κατά 6,4% το 2012 μετά την μείωση κατά περίπου 14,6% στην τετραετία ύφεσης 2008-2011, ενώ αντιθέτως η ανεργία σκαρφάλωσε στα ύψη, θυμίζοντας εποχές του 1961!!!!

Ακόμη πιο απογοητευτικές είναι οι προβλέψεις του Ινστιτούτου για το μέλλον της Ελλάδας! Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η ανεργία θα αυξηθεί και έως το τέλος του 2013 θα αγγίξει το 29% με 30% ενώ τον επόμενο χρόνο (2014) θα φτάσει στο ποσοστό του 31,5%

Οι εξελίξεις πάντως για το ΑΕΠ διέψευσαν για ακόμα μία φορά τις ετήσιες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το ΑΕΠ θα είχε μειωθεί, σε σταθερές τιμές, κατά 4,7% το 2012, ενώ μειώθηκε κατά 6,4%. Η σωρευτική απόκλιση των αποτυχημένων προβλέψεων από την πραγματικότητα ανέρχεται πλέον σε περίπου 11 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ !!!!

Βίντεο star