​Η πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για τη δυνατότητα εξόφλησης των φόρων που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις (αντί εφάπαξ ή σε 2 ή σε 3 ή σε 7 δόσεις), μπορεί μεν να κάνει λόγο για χρήση της δυνατότητας από όσους έχουν ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης στην αποπληρωμή των οφειλών τους, όμως δεν αποκλείει ουσιαστικά κανέναν από το να πάρει περισσότερες δόσεις για την εξόφληση των χρεών του.

Δηλαδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση και να ενταχθεί στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων, με τίμημα την επιβάρυνση του 8,5% ετησίως.

Ειδικότερα:

Οι φορολογούμενοι που έχουν ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης στην αποπληρωμή των οφειλών τους στην εφορία, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» που έχει θεσμοθετηθεί πρόσφατα. Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, αλλά με επιβάρυνση 8,5% ετησίως.

Για να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση» οι οφειλές φόρου εισοδήματος και ΦΑΠ που προκύπτουν από τα φετινά εκκαθαριστικά, αρκεί να καταστεί ληξιπρόθεσμη μόνο η πρώτη δόση των φόρων που αναγράφουν τα σημειώματα.

Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος του οικονομικού έτους 2013 καθώς επίσης και η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ΦΑΠ των ετών 2011 και 2012 λήγουν σήμερα για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων που παρέλαβαν πρόσφατα τα εκκαθαριστικά τους.

Όσοι λοιπόν δεν πληρώσουν σήμερα τα ποσά της πρώτης δόσης των φόρων αυτών, μπορούν από τη Δευτέρα, που θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, να υποβάλουν αιτήσεις για να ρυθμίσουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις τα συνολικά ποσά των οφειλών τους από φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και ΦΑΠ, ανεξαρτήτως του εάν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλ��ν αυτών δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο!

Η ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στην «πάγια ρύθμιση» βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.gsis.gr (επιλογή «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» και επόμενη επιλογή «Αιτήσεις Ρυθμίσεων»).

Πάντως, η συνολική επιβάρυνση με φόρους εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος, η οποία προκύπτει φέτος για τα φυσικά πρόσωπα μέσω των εκκαθαριστικών των φορολογικών δηλώσεων, είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2012 είχε φθάσει τα 7,5 δισ. ευρώ. Επίσης, η επιβάρυνση από τους Φόρους Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012 έχει επιμεριστεί σε 7 μηνιαίες δόσεις.