Παράταση έως το τέλος του μήνα ενδέχεται να δώσει το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή του εντύπου Ε9.

Η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου αλλά τόσο κάποια τεχνικά προβλήματα όσο και σχετικές προτάσεις των λογιστών, πιθανόν να οδηγήσουν στην παράταση για την υποβολή του Ε9 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.