Έχετε υποβάλει αίτηση από το 2012 για αποκοπή του χαρατσιού στα ακίνητα του γνωστού ΕΕΤΗΔΕ; Την πατήσατε!


Το υπουργείο Οικονομικών σε απόφασή του ορίζει ότι οι καταναλωτές αυτοί της ΔΕΗ θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για το 2013 αφού το ΕΕΤΗΔΕ μετονομάστηκε σε ΕΕΤΑ.

Και δεν φτάνει αυτό! Η διαδικασία… κοστίζει ακόμα για εκείνους που επιθυμούν να δηλώσουν αδυναμία πληρωμής του φόρου. Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου μπορεί να ζητήσει την αποκοπή του ΕΕΤΑ από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωση αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ, αφού, όμως, πρώτα καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις ενώ σε περίπτωση επίκλησης αδυναμίας καταβολής θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 50 ευρώ!

Επίσης, για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος απαιτείται η προσκόμιση, στο νέο προμηθευτή, βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον μισθωτή ή από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς αυτό.