​Μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία δίνει φέτος ο τουρισμός από τα μέχρι τώρα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος!!

Αναλυτικότερα, τον Ιούνιο οι εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 20,6% γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση πλεονάσματος της τάξης των 663 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυξημένου σε σχέση με το πλεόνασμα 73 εκατ. ευρώ που είχε παρατηρηθεί τον περσινό Ιούνιο(2012).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο πρώτο εξάμηνο του έτους τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,8% και έφτασαν στα 3,3 δισ. ευρώ!!!!

Βίντεο alpha