Την ανάκτηση κονδυλίων ύψους 180 εκ. ευρώ τα οποία καταβλήθηκαν στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό θα ανακτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών από 15 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων (φυσικά) είναι και η Ελλάδα.

Το υψηλότερο ποσό θα κληθεί να επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο (40,4 εκ. ευρώ) για αδυναμίες στο Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ενώ η Ελλάδα θα κληθεί να επιστρέψει 5,2 εκ. ευρώ για προτεινόμενη διόρθωση για ελλείψεις στους ελέγχους των μητρώων που τηρούν οι οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών και για προτεινόμενη διόρθωση λόγω ανεπάρκειας του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) για την ελαιοκαλλιέργεια.