Χαμόγελα και προσδοκίες για τερματισμό της ύφεσης προκαλεί το γεγονός ότι έστω και οριακά αυξήθηκε κατά τον μήνα Μάιο η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, έναντι µηδενικής µεταβολής που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους

Ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 2,2%, έναντι µείωσης 5,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.