Υποβαθμίζονται οι ανησυχίες για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2013, μετά την ανακοίνωση στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και των στοιχείων για την πορεία των εσόδων του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2013, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας.

Σύμφωνα με το δελτίο, κανένα νέο μέτρο δεν κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα αν η διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων βελτιωθεί ουσιαστικά στους επόμενους μήνες.

Όπως επίσης αναφέρεται, τα στοιχεία έως τώρα επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος στη γενική κυβέρνηση το 2013 και για τη σημαντική αύξηση αυτού του πλεονάσματος το 2014.