Ο οίκος αξιολόγησης Fitch διατηρεί τη μέγιστη βαθμίδα, το τριπλό A, στη δημοσιονομική αξιολόγηση της Γερμανίας.

Τον Ιούλιο ένα άλλος οίκος αξιολόγησης, ο Standard & Poor's, επιβεβαίωσε τη διατήρηση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Γερμανίας στη μέγιστη βαθμίδα επίσης (AAA), με σταθερή προοπ��ική.

Αλλά και ο οίκος Moody's, ο οποίος είχε υποβαθμίσει τον Ιούλιο του 2012 την προοπτική του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της χώρας σε αρνητική, επανέφερε το τριπλό Α φέτος τον Απρίλιο στην αξιολόγηση της Γερμανίας.