​Μειωμένες κατά 11,6%, ήταν οι τιμές των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) και των παλαιών (ηλικίας άνω των 5 ετών) μειώθηκαν κατά 11,3% και 11,8% αντίστοιχα, κατά το β' εξάμηνο του 2013! Για το α΄ τρίμηνο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων ανήλθε στο 10,3% έναντι 12,0% των “παλαιών”, ενώ για το σύνολο του 2012 ήταν 12,1% (2011: -5,0%) και 11,4% (2011: -5,8%) αντίστοιχα.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2013 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,3%, ενώ για το σύνολο του 2012 η αντίστοιχη μείωση ήταν 11,7%, έναντι 5,5% το 2011.

Η μεγαλύτερη «βουτιά» στην Αθήνα

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2012 κατά 12,7% στην Αθήνα, 10,5% στη Θεσσαλονίκη, 11,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, στην ελληνική πρωτεύουσα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν πιο καλές τιμές στην αγορά διαμερισμάτων όχι μόνο λόγο κρίσης αλλά και λόγο μεγαλύτερης προσφοράς φυσικά!