Σε ρωσικά χέρια βρίσκεται το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΣΕΚΑΠ.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της καπνοβιομηχανίας, με έδρα την Ξάνθη, που είχε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας προς την εταιρεία Donskoy Tabak JSC.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τίμημα για την εξαγορά των μετοχών ανήλθε σε 3.318.337 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά.

«Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μια άμεση ξένη επένδυση, η οποία ενισχύει την ελληνική περιφέρεια και την αγροτική παραγωγή σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, ενώ διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, με τις συνακόλουθες θετικές συνέπειες» υπογραμμίζει η ανακοίνωση.