Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων Ε9 μέχρι το …Φθινόπωρο!!!!

Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2013, ενώ για τα νομικά πρόσωπα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2013.