​Έως τις 15 Ιουλίου του 2013 θα πρέπει τα υπουργεία να αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους τα στοιχεία για τα έσοδα από μη ανταποδοτικές χρεώσεις καθώς και τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτές.

Ειδικότερα, με εγκύκλιό του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας έχει ζητήσει από τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες έως το Σεπτέμβριο του 2013 για την καταγραφή των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, στόχος είναι καταρχήν να εκτιμηθεί το είδος και το ύψος των εσόδων αυτών στους φορείς καθώς και το είδος και το ύψος των δαπανών που καλύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το μνημόνιο ο προϋπολογισμός του 2014 θα πρέπει να προβλέπει τον εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων κατά τρόπο ουδέτερο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό Γενικής Κυβέρνησης. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.