​Ο Ανάδρομος Ερμής και η απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα κάνουν….. τους βουλευτές, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους αστυνομικούς, τους δημοσιογράφους, τους κρατικούς αξιωματούχους και τους δικαστές να τρέχουν και να μην φτάνουν!!!

Ο λόγος;;;; Γιατί πολύ απλά, όπως ανακοινώθηκε ΔΕΝ θα δοθεί παράταση για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες!!

«Όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 2 του ν.3213/2003) η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται "το αργότερο την 30 Ιουνίου κάθε έτους". Δεν παρέχεται δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.