Πτωτικά άνοιξε το Χρηματιστήριο, το οποίο πλησιάζει τα χαμηλά έτους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άνοιγμά του, το Χρηματιστήριο βρέθηκε να υποχωρεί έως και 2,38% στις 816,66 μονάδες, που είναι η δεύτερη χαμηλότερη τιμή για φέτος.

Αυτή την ώρα, ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο -0,91% και διαμορφώνεται στις 828,95 μονάδες.