Περιστολή κατά 6% του προϋπολογισμού της Ε.Ε για το 2014 , πρότεινε η Κόμισιόν, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλα��σιο της ΕΕ για τα επόμενα επτά χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014 θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου, και θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.