Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας EFSF ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εκταμίευσε τα 3,3 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και την εξυπηρέτηση των δανειακών της αναγκών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο EFSF έχει καταβάλλει ως τώρα στην Ελλάδα 130,6 δισ. ευρώ, από το σύνολο των 144,6 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της χώρας.