Από την αξιολόγηση της τρόικας θα εξαρτηθεί η έγκαιρη είσπραξη περίπου 8,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,1 δισ. ευρώ αφορούν στην επιστροφή κερδών των κρατών της ευρωζώνης από ομόλογα που αγόρασαν οι κεντρικές τους τράπεζες στην κρίση (1,8 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ, 4,1 δισ. ευρώ από την ΕΕ και τα υπόλοιπα από τα ελληνικά ομόλογα).

Η τρόικα θα αναχωρήσει αύριο Πέμπτη για το Λουξεμβούργο και θα επιστρέψει όπως αναφέραμε και νωρίτερα στο star.gr, στις 29 Ιουνίου για να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

Στόχος είναι οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν έως τις 10 Ιουλίου ώστε να υποβάλουν την έκθεση αξιολόγησης έως τα τέλη Ιουλίου πριν από τις διακοπές του Αυγούστου.