Σε χρυσωρυχείο αναδεικνύεται το λιμάνι του Πειραιά για τους Κινέζους, ανοίγοντας (ενδεχομένως) την όρεξη τους για νέες επενδύσεις τύπου Cosco.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ), η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Cosco, ανήλθαν το 2012 σε 15,56 εκ. ευρώ όταν το 2011 ήταν «μόλις» 5,04 εκ. ευρώ. Δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο τριπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας αύξηση 208,7%!

Αναλυτικότερα, ο ισολογισμός της ΣΕΠ κατέγραψε για το 2012:

- Έσοδα 104,30 εκατ. ευρώ, έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα δηλαδή κατά 43,1%, προφανώς λόγω της αυξημένης εμπορευματικής κίνησης στις λιμενικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης στον Πειραιά.

- Μεικτά κέρδη 26,70 εκατ. ευρώ, έναντι 13,23 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα δηλαδή κατά 101,8%.

- Κέρδη προ φόρων 19,56 εκατ. ευρώ, έναντι 6,44 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 203,7%.

- Καθαρά κέρδη 15,56 εκατ. ευρώ, έναντι 5,04 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 208,7%.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία απασχολούσε (στα τέλη του 2012) 254 εργαζόμενους.