Τουλάχιστον 1,1 δισ. ευρώ είναι τα ιδιωτ��κά κεφάλαια που συγκεντρώνει η Εθνική Τράπεζα, η οποία πιάνει τους στόχους της στην αύξηση κεφαλαίου χωρίς να χρειάζεται να εκδώσει μετατρέψιμες ομολογίες.

Όπως αναφέρει και στην ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, ο στόχος του 10% καλύφθηκε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η κάλυψη πλησιάζει και το 12%.

Η ανακοίνωση της Εθνικής:

«Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει στους επενδυτές ότι επετεύχθη η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.

Αναλυτική ανακοίνωση για την κατανομή των μετοχών και τα ειδικότερα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβει χώρα αύριο, 14 Ιουνίου 2013, μετά το πέρας της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου».