Κάτω από τις 900 μονάδες παραμένει ο γενικός δείκτης αφού και σήμερα κινείται πτωτικά το Χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο -0,34% και διαμορφ��νεται στις 892,83 μονάδες.