Αυστηρότερα γίνονται τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται το ειδικό επίδομα πολυτέκνων και το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», στο εξής στην έννοια του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης.

Έτσι, θα περιλαμβάνονται τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, όπως το ΕΚΑΣ, τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων, το επίδομα ανεργίας, οι αποζημιώσεις απολύσεων, τα επιδόματα και οι συντάξεις των αναπήρων, οι τόκοι καταθέσεων, τα μερίσματα από μετοχές, κα.

«Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία προκειμένου η δημοσιονομική δαπάνη να ανταποκριθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό», τονίζεται στο κείμενο του νομοσχεδίου.​