Στα 1.500 ευρώ για ατομικό τραπεζικό λογαριασμό και στις 2.000 ευρώ για κοινό καταθετικό λογαριασμό ορίζεται το δίχτυ προστασίας για τους οφειλέτες του Δημοσίου μετά από βουλευτική τροπολογία, την οποία έκανε δεκτή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

Η υφιστάμενη ρύθμιση που καταργείται περιόριζε την προστασία σε μισθωτούς και συνταξιούχους και σε ποσόν μέχρι το ύψος ενός μισθού ή μιας σύνταξης.

Μάλιστα, στην τροπολογία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το όριο του ακατάσχετου υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη».