Ελλειμμα 7.316 εκατ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 5.114 εκατ. ευρώ το 2012.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 17.017 εκατ. ευρώ, από 18.091 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 24.295 εκατ. ευρώ από 23.583 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2012.