Είδος «υπό εξαφάνιση» έγιναν οι υψηλές συντάξεις στο ΙΚΑ μετά τις τελευταίες περικοπές (κλιμακωτές μειώσεις άνω των 1.000 ευρώ καθώς και στις διπλές συντάξεις).

Ο «��άρτης» των συντάξεων του ΙΚΑ δείχνει ότι οι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ περιορίζονται πλέον σε μόλις... 3.118 τους συνταξιούχους σε σύνολο 1.158.309 και πως διπλασιάστηκε ο αριθμός των υψηλοσυνταξιούχων που «έπεσαν» σε συντάξεις μεταξύ των 1.100 ευρώ και 1.400 ευρώ.

Ο «χάρτης»

Με βάση τα στοιχεία, σε σύνολο 1.158.309 συνταξιούχων, το ΙΚΑ καταβάλλει:

Σύνταξη έως 800 ευρώ σε 838.135 συνταξιούχους, ποσοστό 72,4%, έναντι 71% που ήταν πριν από τις μειώσεις.

Σύνταξη από 800,01 ευρώ - 1.100 ευρώ σε 125.578 συνταξιούχους, ποσοστό 10,84%, έναντι 9,63%.

Σύνταξη από 1.100,01 ευρώ - 1.400 ευρώ σε 134.110 συνταξιούχους, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τον αριθμό της συγκεκριμένης κατηγορίας, 11,58% ένα��τι 80.055 και ποσοστό 6,91% που ήταν πριν από τις μειώσεις.

Σύνταξη από 1.400,01 ευρώ - 1.700 ευρώ σε 48.426 (ποσοστό 4,18%) αντί 57. 633 (ποσοστό 5,98%).

Σύνταξη από 1.700,01 ευρώ - 2.000 ευρώ σε 8.937 συνταξιούχους (ποσοστό 0,77%) αντί 43.958 (ποσοστό 3,79%) πριν από τις μειώσεις.

Σύνταξη από 2.000,01 ευρώ - 2.300 ευρώ σε 2.223 συνταξιούχους (ποσοστό 0,19%) έναντι 17.732 (ποσοστό 1,53%)

Σύνταξη από 2.300,01 ευρώ - 2.600 ευρώ σε 657 συνταξιούχους (ποσοστό 0,05%) από 9.711 (ποσοστό 0,84%)

Σύνταξη πάνω από 2.600,01 ευρώ σε 238 συνταξιούχους (ποσοστό 0,02%) από τους 12.423 (ποσοστό 1,07%) που ήταν πριν από τις μειώσεις.

Μεγαλύτερες μειώσεις απ΄ ότι έπρεπε

Μεγαλύτερες μειώσεις απ' ό,τι προβλέπει ο νόμος, έγιναν... λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσε τ�� ΙΚΑ, στις συντάξεις του Ιουνίου συνταξιούχων του τ. Ταμείου ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Το ΙΚΑ θα πιστώσει εκ νέου τους λογαριασμούς των συνταξιούχων με τα «ορθά ποσά» μέσα στην εβδομάδα.