​Ευχάριστα είναι τα νέα που μας έρχονται από τον τραπεζικό τομέα, καθώς καταγράφηκε μικρή εκροή ύψους 1,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο από το απόθεμα των καταθέσεων που διατηρούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στις ελληνικές τράπεζες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τέλος Απριλίου οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησαν στα 162,3 δισ. ευρώ από τα 164 δισ. ευρώ που είχαν φθάσει στο τέλος Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως οι καταθέσεις παρέμειναν αυξημένες κατά περίπου 8% σε σύγκριση με το κατώτατο επίπεδο στο οποίο είχαν υποχωρήσει (150,6 δισ. ευρώ) τον Ιούνιο του 2012.