Σημαντική μείωση παρουσίασε το πρωτογενές έλλειμμα στο τετράμηνο σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Ειδικότερα, το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 306 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 1,729 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για έλλειμμα 3,613 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, παρουσίασε έλλειμμα ύψους 2,425 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο του 2013 έναντι ελλείμματος 9,148 δισ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, και στόχου για έλλειμμα 5,740 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρουσιάζουν αύξηση τα καθαρά έσοδα, πλην του ΦΠΑ όλων των κατηγοριών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.