Στο εντυπωσιακό ποσό των 3,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη για την τράπεζα Πειραιώς το πρώτο τρίμηνο του έτους έπεται από την εξαγορά των ελληνικών μονάδων των κυπριακών τραπεζών.

Όπως έγινε γνωστό, τα 3,6 δισ. αφορούν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου, ενώ οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφανίζουν κέρδη 12 εκατ. ευρώ.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας συμβάλει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πέτυχε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 30% και ίδια κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ στις 31.03.13, που διαμορφώνονται στα 9,7 δισ. ευρώ (pro-forma) με την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. Το ύψος αυτό των ιδίων κεφαλαίων κατατάσσει πλέον την Τράπεζα Πειραι��ς στην 30η θέση μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε ο πρόεδρος του δ.σ. της τράπεζας Μιχάλης Σάλλας.