Ένα ανοδικό ξέσπασμα προς το τέλος της συνεδρίασης ήταν αυτό που συνετέλεσε στο να μετριάσει τις απώλειες το Χρηματιστήριο.

Αν και γενικός δείκτης είχα φθάσει μέχρι και το -3,7%, τελικά έκλεισε με πτώση 1,46% και διαμορφώθηκε στις 1.135,83 μονάδες.