Στη διάθεση 5.000 στρεμμάτων γης σε ολόκληρη τη χώρα σε νέους αγρότες κάτω των 35 ετών προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς θα καλύπτει τη διάθεση γης, την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση αλλά και θα δεσμεύεται για την απορρόφηση της παραγωγής για τα πρώτα 3 χρόνια. Παράλληλα, η γη θα παραχωρείται στους αγρότες μετά από 5 χρόνια.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., (μέλος του Ομίλου Πειραιώς) και οι αιτήσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την 1η Ιουνίου, θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Όσοι επιλεγούν θα ενταχθούν σε ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο info@excelixi.org ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2106291201, 2106291432 και 2106291555.