«Μην χαίρεστε, τα χειρότερα είναι μπροστά μας» προειδοποιεί η Fitch όσους αισιοδοξούν ότι η ευρωζώνη έχει αφήσει πίσω της τις δυσκολότερες στροφέ�� της διαδρομής.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα επενδυτών που πραγματοποιεί ο οίκος αξιολόγησης, η πλειονότητα των ευρωπαίων επενδυτών θεωρούν πως η αισιοδοξία στις χρηματαγορές δεν αντανακλά τις υποβόσκουσες αδυναμίες στην ευρωζώνη.

Αυτοί που εκφράζουν αμφιβολίες, χωρίζονται σε δύο «στρατόπεδα»: 29% εξ αυτών θεωρούν ότι αυτή είναι μια βραχύβια περίοδος ηρεμίας στις αγορές και30% υποστηρίζουν πως οι αγορές είναι παράλογα αισιόδοξες, αγνοώντας τις αδύναμες οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης.

Το υπόλοιπο 41% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα χειρότερα της κρίσης έχουν περάσει, λόγω της ισχυρής στήριξης από την ΕΚΤ και τους νομοθέτες.