Παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαϊου 2013, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη.

Η παράταση δίνεται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

​​