Διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε την κάμηλο.

Αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος τίτλος για να περιγράψει το επίπεδο της παραοικονομίας στην Ελλάδα, η οποία -τη στιγμή που χύνουμε ιδρώτα για να περικόψουμε κατά μερικά εκ. ευρώ τον προϋπολογισμό- έχει ξεπεράσει τα 40 δισ. ετησίως!

Σύμφωνα με την έρευνα της Visa Europe, για το «μαύρο χρήμα» στην Ευρώπη, η παραοικονομία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 24% του ΑΕΠ ή στα 43,2 δισ. ευρώ, ποσοστό που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αρκετά πάνω από το μέσο όρο, αν και μειώθηκε κατά 1,4% του ΑΕΠ τη διετία 2010-12.

Το 2013 η παραοικονομία στην Ευρώπη εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 2,1 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,5% της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χρήση μετρητών διευκολύνει τις «μαύρες συναλλαγές», ενώ η έρευνα της Visa Europe εκτιμά ότι η παροχή κινήτρων για χρήση καρτών αντί μετρητών θα μπορούσε να μειώσει την παραοικονομία στην Ευρώπη κατά τουλάχιστον 200 δισ. ευρώ…

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έρευνα, η αδήλωτη εργασία αντιστοιχεί στα 2/3 της παρα��ικονομίας στην Ευρώπη, ενώ 1/3 προκύπτει από αδήλωτες πωλήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, η στοχευμένη αντιμετώπιση αυτών των δύο φαινομένων μέσω διάφορων κυβερνητικών μέτρων, με κυριότερο τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα.