Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές για την απόκτηση ποσοστού 33% του ΟΠΑΠ, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοινώνει ότι οι παρακάτω υποψήφιοι υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση ποσοστού 33% της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)»:

α) Emma Delta

β) Third Point

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει στην επόμενη συνεδρίασή του για την εγκυρότητα των προσφορών, σε συνέχεια εισήγησης των χρηματοοικονομικών και νομικών του συμβούλων. Στην ίδια συνεδρίαση, το ΔΣ θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές των έγκυρων υποψηφίων και θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας».
​​​