Τις μειώσεις στις τιμές των προϊόντων τις οποίες είχε προβλέψει η τρόικα «αναζητά» το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Σε σχετική του μελέτη, αναφέρει πως οι μειώσεις είναι πολύ μικρές και ειδικά αν συνυπολογιστεί η μείωση στο εισόδημα της πλειοψηφίας των καταναλωτών

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Εμπορίου επισημαίνει πως το γεγονός πως οι τιμές δεν έχουν μειωθεί ιδιαίτερα οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες:

• Στους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ

• Στις ενδοομιλικές συναλλαγές πολυεθνικών (transfer pricing), οι οποίες φουσκώνουν τις τιμές αλλά και το κόστος προκειμένου να αποφεύγουν τη φορολογία

• Στις ρήτρες απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, δηλαδή της αγοράς από θυγατρικές σε άλλες χώρες όπου ενδεχομένως πωλούν φθηνότερα

• Στις στρεβλώσεις σε σχετικές με το εμπόριο αγορές όπως στις μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) κ.λπ., οι οποίες εμποδίζουν τον ανταγωνισμό

• Στους πολεοδομικούς περιορισμούς στις προδιαγραφές κτηρίων που εμποδίζουν την πλήρη εκμετάλλευση των αποθηκευτικών χώρων και λοιπά, γραφειοκρατικού τύπου προσκόμματα

• Στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς χονδρικού και λιανικού εμπορίου με διάφορες μυστικές συμφωνίες δημιουργούν τα γνωστά και άγνωστα «καρτέλ»

• Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους σε τμήμα της εγχώριας αγοράς παρά την ύφεση

• Στη μεγάλη εξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου

• Στην πρακτική ότι οι βραχυπρόθεσμες εκπτώσεις και προσφορές λειτουργούν περισσότερο ελκυστικά για τους καταναλωτές παρά οι μόνιμα χαμηλές τιμές

• Στους αναδρομικούς φόρους, έκτακτες εισφορές και τις αυξήσεις στους λογαριασμούς τω�� ΔΕΚΟ και την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιστάθμισαν τα οφέλη από την πτώση του μισθολογικού κόστους αλλά και του κόστους μίσθωσης επαγγελματικής στέγης

• Στην παύση των πιστώσεων που επιβλήθηκε στις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις από τους προμηθευτές τους στο εξωτερικό

• Στην μη επιτυχή άρση των εμποδίων εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά