Στα ίδια ακριβώς επίπεδα με την προηγούμενη δημοπρασία κυμάνθηκε το επιτόκιο έντοκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.

Ειδικότερα, το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,05%.