Οι καταθέτες με κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ στις Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα αναμένεται να υποστούν ζημιά έως 8,3 δισ. ευρώ, λόγω της εξυγίανσης των δυο τραπεζών, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο έγγραφο της Κομισιόν.

Το σύνολο της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου εκτιμάται στα 10,6 δισ. και αναμένεται να επηρεάσει ακόμη τους μετόχους και τους ομολογιούχους στις δυο τράπεζες.

"Το bail in ανασφάλιστων καταθετών σε Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου θα συμβάλλει με 8,3 δισ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση", αναφέρει το έγγραφο, το οποίο έχει την επισήμανση "τελικό".

Σε υποσημείωση του εγγράφου, αναφέρεται ότι είναι η ανώτατη εκτίμηση. "Το τελικό ποσόν θα εξαρτηθεί από το λόγο ανταλλαγής χρέους και μετοχών στην Τ. Κύπρου και στο ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίων της Λαϊκής", σημειώνεται.

​​