Στην περιοριστική πολιτική και τη λιτότητα αποδίδει τη συνεχή αύξηση της ανεργίας η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Με την εκτίμηση ότι η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογίσει κανείς τους μακροχρόνια ανέργους, η ΓΣΕΕ ζητεί λήψη μέτρων άμεσα για την ανάσχεση του φαινομένου που έχει δραματικές συνέπειες για την κοινωνία και τα Ταμεία.

Σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 27,2% τον Ιανουάριο του 2013, η ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων «για την αντιμετώπιση της ανεργίας και κατ' επέκταση της δραματικής κατάστασης που βιώνει πλέον κάθε ελληνική οικογένεια αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία».

Ακόμη, η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι «η ��ραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη, αν συνυπολογίσει κανείς τους μακροχρόνια ανέργους, όσους εργάζονται και δεν λαμβάνουν τα δεδουλευμένα, όσους βρίσκονται σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, όλους όσοι αδυνατούν να καλύψουν με τα ελάχιστα μεροκάματα τις βασικές τους ανάγκες».

​​