Συγκαλούνται σήμερα τα διοικητικά συμβούλια της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Στις συνεδριάσεις αυτές αναμένεται να προσδιορισθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως σας είχαμε πει οι δύο τράπεζες θα επιδιώξουν να καλύψουν το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (10%) προκειμένου να αποφύγουν την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή τους και κατ' επέκταση την ένταξή τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η Eurobank θα επιστρατεύσει τους ίδιους τους υπαλλήλους της, στους οποίους αναμένεται να προτείνει να συμμετέχουν εθελοντικά στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έναν ή δύο μηνιαίους μισθούς.

Σε περίπτωση που οι δύο τράπεζες δεν επιτύχουν το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, τότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου.

Βίντεο star