Περίπου 120.471.749 ευρώ δίνει το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους της χώρας, για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, περίπου 180.000 δικαιούχοι θα μπορέσουν να λάβουν τα επιδόματα τους άμεσα από τους δήμους της χώρας.

Επίσης,ο κος Στυλιανίδης υπέγραψε απόφαση για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων του Μαρτίου, συνολικού ποσού 5.506.911,37 ευρώ. Η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους, που είναι περισσότεροι από 14.700, θα γίνει άμεσα από τις Περιφέρειες της χώρας.