Τις διαδικασίες εξόφλησης ΦΠΑ ύψους 1,1 δισ. ευρώ επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών.

Με εγκύκλιο του ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καλεί με εγκύκλιό του τους προϊστάμενους των ΔΟΥ να προχωρήσουν στην επιστροφή ΦΠΑ εντός 20 ημερών για τους δικαιούχους που δεν απαιτείται έλεγχος και εντός 3 μηνών για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η διενέργεια προσωρινού ελέγχου.

Στην ίδια εγκύκλιο, ο κ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει πως θα δοθεί προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.