​Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Λαϊκή) ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου υπέβαλαν την παραίτησή τους.

Πρόκειται για τους Ανδρέα Φιλίππου (πρόεδρος), Σπύρο Επισκόπου (μέλος), Ανδρέα Ζαχαριάδη (μέλος), Πανίκκο Πουτζιουρή (μέλος), Χρίστο Στυλιανίδη (μέλος), Στέλιο Στυλιανού (μέλος), Ανδρέα Τρόκκο (μέλος), Μάριο Χατζηγιαννάκη (μέλος), Νίκο Χατζηνικολάου (μέλος) και Fadel Al Ali (μέλος).

Παραίτηση υπέβαλε και ο Τάκης Φειδία από τη θέση που κατείχε στην τράπεζα ως αναπληρών πρώτος εκτελεστικός διευθυντής.