Στην πρέσα μπαίνει και πάλι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος μετατρέπεται σε… «ασανσέρ», μιας και ΕΝΤΕΚΑ νέα κριτήρια θα διαμορφώνουν το τελικό ποσό, και θα κρίνουν πότε ο κατώτατος μισθός(586 ευρώ) θα μειώνεται ανά έτος ή θα… αυξάνεται ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα και το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας!

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο κατώτατος μισθός, ΔΕΝ θα είναι σταθερός.

Ποια είναι τα ΕΝΤΕΚΑ κριτήρια που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση του:

 • Το εισόδημα ενός εργαζομένου ώστε να εξασφαλίσει το ελάχιστο όριο διαβίωσης.
 • Η σχέση του κατώτατου μισθού, με το μέσο μισθό της χώρας.
 • Ο αριθμός των εργαζομένων που επηρεάζονται άμεσα από τον κατώτατο μισθό.
 • Ο ρυθμός ανάπτυξης και η προοπτική του στο μέλλον.
 • Η παραγωγικότητα της οικονομίας σε σύνολο αλλά και επιμέρους κλάδους.
 • Το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο και σε επιμέρους ομάδες (νέους).
 • Η αδήλωτη εργασία.
 • Το κόστος εργασίας στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
 • Η ροή και το ύψος εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές.
 • Η αναλογική σχέση του κόστους εργασίας προς παράγοντες ανταγωνιστικότητας (φορολογικό σύστημα, γραφειοκρατία).
 • Τα είδη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι πως στην πράξη, τα 586 ευρώ μπορεί να πέσουν αν η ανεργία είναι υψηλή και όσο δεν παίρνει τα πάνω της η οικονομία, αλλά και να αυξηθούν αν οι δυο βασικοί δείκτες βελτιωθούν.

ΠΙΕΖΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΩΝ:

Η τρόικα επιμένει πως θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως, μιας και θεωρεί πως οι οριζόντιες αυξήσεις με βάση την προϋπηρεσία, δεν συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση της χώρας.