Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 2.087 μέτοχοι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος (Τ.Τ.Ε.), οι οποίοι ζητούν να κριθεί παράνομη η ανάκληση άδειας λειτουργίας του Τ.Τ.Ε. αλλά και οι υπουργικές αποφάσεις για τη δημιουργία του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ».

Ειδικότερα, οι 2.087 μέτοχοι που έχουν στην κατοχή τους 15.908.279 μετοχές στρέφονται κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στην προσφυγή τους οι μέτοχοι επισημαίνουν ότι η υπουργική απόφαση που προβλέπει την ίδρυση του νέου πιστωτικού Ιδρύματος πάσχει από παντελή έλλειψη αιτιολογίας των λόγων ίδρυσης μεταβατικού νέου πιστωτικού Ιδρύματος.