​Τον διορισμό της κ. Άντρης Αντωνιάδου στη θέση της Ειδικής Διαχειρίστριας για την εκτέλεση των μέτρων ε��υγίανσης στη Λαϊκή Τράπεζα ΛΑΙΚΗ ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Εξυγίανση.