Στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει φθάσει αντιπροσωπεία της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+20,21% από την Ελλάδα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης των υποκαταστημάτων Λαϊκής και Κύπρου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, στα γραφεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βρίσκονται επίσης οι διοικήσεις της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.