Αποσύρθηκε σήμερα Τετάρτη από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Κεφαλαιαγορά το άρθρο 34 που προέβλεπε τη διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και μη εισπράξιμες.

Η διάταξη που αποσύρθηκε προέβλεπε πως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης θα καταχωρούνταν σε ειδικά βιβλία της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Τα χρέη που δεν θα μπορούσαν να εισπραχθούν θα παραγράφονταν μετά από 20 χρόνια. Στο διάστημα αυτό ο οφειλέτης δεν θα ελαμβάνε φορολογική ενημερότητα, οι λογαριασμοί του θα ήταν μπλοκαρισμένοι, ενώ θα κατασχόταν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο επιχειρούσε να πουλήσει.


​​