Την προσωρινή απαγόρευση των εντολών πληρωμών και των μεταφορών κεφαλαίων σε Κυπριακές τράπεζες, διέταξε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

1b84d959212b065045563a74b0113a7b.jpg

Στην επιστολή της με ημερομηνία 16/03/2013 που φέρει ένδειξη «Εμπιστευτικόν», αναφέρεται ότι:

H Τράπεζα απαγορεύει προσωρινά και μέχρι νεωτέρας, την εισαγωγή είτε από ιδρύματα υποκείμενα στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας ή κατ΄άλλο τρόπο εντολών πληρωμής ή μεταφοράς κεφαλαίων σε οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών εκκαθάρισης ή και διακανονισμο�� συναλλαγών που λειτουργεί εντός ή εκτός της Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων εντολών εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος.